Odkryj w 100% biodegradowalną i w 100% wytworzoną z naturalnych składników gamę produktów Bio ActiW

Bio ActiW to profesjonalne produkty na bazie kwasu podchlorawego do dezynfekcji: rąk i skóry – Bio ActiW Hands, powierzchni – Bio ActiW Protect Spray  oraz zamgławianiaBio ActiW Protect Fogg.

KWAS PODCHLORAWY (HYPOCHLOROUS ACID)

RODZINA PRODUKTÓW BIO ACTIW – Wyniki badań laboratoryjnych pod względem skuteczności

Produkty z rodziny BIO ACTIW zawierają jeden z najczystszych na rynku związek kwasu podchlorawego. Wytwarzane są na generatorach firmy Kirkmayer i stabilizowane na podstawie autorskiej technologii bez dodawania jakichkolwiek substancji innych niż woda i sól (NaCl).

Firma BIO ACTIW została zatwierdzona przez ECHA jako dostawca substancji i produktów na bazie aktywnego chloru uwalnianego z kwasu podchlorawego zgodnie z art. 95 Rozporządzenia (UE) nr 528/2012: Numer decyzji: ACC-D-1500739-55-00/F. Produkty z rodziny BIO ACTIW są zarejestrowane i dostępne w: Polsce, Niemczech, Irlandii, Francji, Hiszpanii, Rumunii, Słowacji, Węgrzech, Łotwie

Nasze produkty  to jedne z najbardziej przebadanych laboratoryjnie produktów na bazie kwasu podchlorawego na świecie.

Play Video

KWAS PODCHLORAWY TO 6- KROTNIE NIŻSZY ŚLAD WĘGLOWY NIŻ ALKOHOLOWE ŚRODKI DEZYNFEKUJĄCE

Czy wiecie, że środki dezynfekcyjne na bazie kwasu podchlorawego mają 6 krotnie niższy ślad węglowy niż alkoholowe preparaty do dezynfekcji rąk i powierzchni? Emisja dwutlenku węgla przy produkcji 1 litrowego opakowania produktu Bio ActiW Hands (środek na bazie kwasu podchlorawego zarejestrowany do dezynfekcji rąk) wynosi 0,19 kg. Natomiast w przypadku 1 litrowego, alkoholowego środka dezynfekującego (70% stężenie alkoholu) emisja wynosi aż 1,22 kg CO2. W obu przypadkach emisja związana z opakowaniem i etykietą wynosi około 0,14 kg CO2/1 litr. Pozostała emisja jest związana z produkcją środka biobójczego. Tak duża różnica pomiędzy emisją środków na bazie kwasu podchlorawego a produktów na bazie alkoholu wynika stąd, że te ostatnie mają aż około 70% substancji aktywnej. Natomiast produkty na bazie kwasu podchlorawego zawierają tylko 0,03-0,05% substancji aktywnej. Do wytworzenia Bio ActiW Hands potrzeba tylko 2,5 grama naturalnej soli kamiennej oraz 1 litr wody, a zużycie energii wynosi tylko 7 W. Zredukuj ślad węglowy w swojej firmie i ogranicz koszty stosowania środków do dezynfekcji poprzez zamianę ich na produkty na bazie kwasu podchlorawego. Zapraszamy na stronę Sklep Bio ActiW oraz do naszych autoryzowanych dystrybutorów. 

Gdzie stosować?

Dystrybutorzy

Zastosowanie i zakupy dla firm prosimy kontaktować z autoryzowanymi dystrybutorami