Nowa technologia ograniczania strat warzyw po zbiorze – Bio ActiW 2000

Zastosowanie przemysłowe