Oświadczenie dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa preparatu Bio ActiW® 500