Bezpieczna dezynfekcja powietrza, powierzchni i rąk.

Badania naukowe