Ochrona roślin przed chorobami oraz poprawa bezpieczeństwa i jakości plonów rolniczych po zbiorze przy zastosowaniu elektrolizowanej wody

Badania naukowe