Poprawa jakości powietrza w mieszkaniu i samochodzie za pomocą kwasu podchlorawego/ Improving the air quality in the flat and car with the use of hypochlorous acid

Badania naukowe